!HIEP HIEP HOERA MIFANO 90 JAAR!

Beste leden van Mifano,

Zoals jullie ongetwijfeld weten, bestaat Mifano in 2019 negentig jaar. Wij willen dit jubileum niet zomaar voorbij laten gaan en hebben ervoor gekozen om onze leden (en eigenlijk heel Mierlo) een blijvende herinnering aan te bieden.

We gaan een uniek fotoboek uitgeven waar ieder lid van Mifano in komt te staan. Middels een spaarsysteem kun je het boek vullen met foto’s zodat er een uniek album ontstaat. De plaatjes krijg je bij de boodschappen die je bij de Plus supermarkt koopt. U zult begrijpen dat dit een kostbare geschiedenis is. We zijn dan ook heel blij dat de Plus supermarkt in Mierlo met veel enthousiasme dit samen met ons gaat oppakken en sponsoren.

Om het fotoboek samen te stellen zullen we van alle leden een foto moeten hebben. Om eenheid en kwaliteit te krijgen, zal er door een portretfotograaf van ieder lid ( dus niet alleen de voetballende leden maar ook kaderleden, terreinbeheer, scheidsrechters, bestuursleden etc. kortom alle leden ) een foto gemaakt worden.

Deze foto’s zullen worden gemaakt bij Mifano in twee sessies en wel op zaterdag 28 september en zondag 6 oktober.

Op maandag 30 september zal er ook nog een inhaaldag zijn, voor degene die beide data niet kunnen.

Komende weken gaan we een schema maken wie wanneer aan de beurt is. Dit schema wordt verspreid onder de leiders van elk team. Op zijn beurt licht hij de leden van zijn team in. We gaan het maken van de foto’s zoveel mogelijk combineren met een wedstijd van jouw team (qua tijd en locatie). We streven ernaar om de foto’s voorafgaand aan de wedstrijden te maken, dit zal niet altijd haalbaar zijn.

Natuurlijk wil jij als lid van Mifano in het fotoboek staan, maar door de Algemene Gegevens Verordening is het noodzakelijk dat ieder lid schriftelijk/digitaal toestemming verleent voor het publiceren van foto’s met zijn/haar naam en team aanduiding en/of functie binnen de vereniging. Elk lid krijgt een formulier dat (digitaal) ondertekend en teruggestuurd moet worden.

Hieronder even de belangrijkste punten met betrekking tot de Algemene Gegevens Verordening.

  • De leden hebben te allen tijde het recht om na te vragen hoe hun persoonsgegevens beheerd worden.
  • De leden hebben te allen tijde het recht om hun gegevens door ons te laten verwijderen. Gelet op de productie dient men dit uiterlijk 4 weken voor de start van de actie (uiterlijk 10 oktober 2019) aan te geven. Na deze datum zullen de foto’s en albums in productie gaan en kunnen wij geen gevolg meer geven aan uw vraag.
  • Na afloop van de actie (15 januari 2020) zullen alle verwerkte gegevens worden verwijderd. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van deze actie en niet beschikbaar gesteld worden aan derden.

Tot zover even de informatie. Nadat we alle foto’s hebben, gaan we jullie verder informeren over de actie welke gaat lopen van 16 november 2019 tot 15 januari 2020.