Indien je stopt met voetballen bij Mifano, moet men zich afmelden vóór 1 juli 2020 bij de ledenadministratie.
Dit kan per email: ledenadministratie@mifano.nl OF schriftelijk inleveren bij Bisschop van Mierlostraat 118, 5731 GJ.
Mondelinge beëindiging van het lidmaatschap via leider of trainer is geen mogelijkheid. Automatische machtigingen worden bij tijdige opzegging automatisch verwijderd.
Let op!: vindt opzegging plaats na 1 juli, ben je contributie voor het volgende seizoen verschuldigd.