Beste allemaal,

Het doet ons als bestuur altijd weer een genoegen dat er zoveel Mifano-mensen aanwezig zijn op de nieuwjaarsreceptie, het tekent de betrokkenheid van iedereen met onze club.
Traditiegetrouw zal ik kort terugkijken op het afgelopen jaar. Ook zal ik de leden die dit jaar hun jubileum vieren zeer kort benoemen aangezien het er best veel zijn, wat natuurlijk erg fijn is.

De afgelopen jaren hebben we flink geïnvesteerd in onze accommodatie. Naar mijn mening heel zinvolle investeringen en het is fijn om te kunnen zeggen dat de meeste grote noodzakelijke investeringen nu wel zijn gedaan. Op dit moment staan boven jullie hoofd op het dak 120 zonnepanelen die in de komende weken geïnstalleerd gaan worden. Dit zal een gigantische besparing voor onze club opleveren en we willen dan ook de leden van de Club van 50 hartelijk danken voor hun bijdrage hierin. Wellicht is dit een stimulans om u te melden om ook lid te worden van deze club. Dit kan bij de aanwezige commissieleden of bij het bestuur.

Verder is het fijn om te vermelden dat vanaf medio 2020 ons paviljoen over glasvezel zal beschikken zodat we voortaan ook kunnen genieten van Max Verstappen en andere grote sportevenementen die we nu niet kunnen laten zien.

Een belangrijke andere doelstelling is om de jeugdafdeling sportief op een nog hoger plan te krijgen. We zijn hier zeer actief mee bezig, verder hebben we afgelopen jaar wederom voetbalclinics georganiseerd wat een groot succes bleek. Verder is het leuk om te zien wat de voetbalplaatjes actie wederom te weeg brengt in het Mierlose.

Vorig jaar meldden we nog dat we in overleg waren over de privatisering van het onderhoud van de velden. Er is nu besloten het onderhoud toch bij de gemeente te laten, maar met de mogelijkheid voor ons om extra werkzaamheden te laten verrichten voor eigen rekening om een nog beter veldgesteldheid te verkrijgen.

Een landelijk verschijnsel is dat de aanwas van jeugdleden terugloopt. Er worden diverse acties ondernomen om de jeugd van Mierlo naar Mifano te laten komen. Een van de activiteiten in dit traject in het afgelopen jaar was het organiseren van een schoolvoetbaldag. We kunnen er trots op zijn dat de aanwas van zogenaamde mini’s bovengemiddeld is.

En dan onze vrijwilligers, de belangrijkste groep mensen in onze vereniging. Ik kan ze onmogelijk voldoende bedanken maar toch wil ik vanaf deze plek zeggen hoe blij ik met ze ben. Iedere keer opnieuw staan ze weer klaar, hetzij als leider, trainer, scheidsrechter, bestuurslid, lid van het jeugdbestuur, actief in de sector nevenactiviteiten, etc, etc. Beste vrijwilligers, blijf alstublieft doorgaan met de belangrijke dingen die jullie voor Mifano doen.

Dan komen we toe aan onze jubilarissen.

Er zijn vier jubilarissen 25 jaar lid

Dat zijn Marc v.d. Linden, Carel Looijmans, Jan van Oeffel en Bart Peters.

Marc van der Linden (niet aanwezig) is op dertienjarige leeftijd lid geworden. Hij heeft na de junioren voornamelijk in Mifano 3 gespeeld. Op dit moment is Marc niet meer actief spelend, wel is hij een van de kartrekkers en organisators van Marco Lammers Memorial.

Carel Looijmans heeft heel veel verdiensten gehad voor de jeugd, onder andere als jeugdtrainer en begeleider van andere trainers. Carel zat ook in de jeugdcommissie en was jeugdcoördinator. Hij is nu nog begeleider maatschappelijke stage. In 2009 is Carel benoemd tot lid van verdienste.

Jan van Oeffel is een vrijwilliger in hart en nieren. Hij is een van de terreinbeheerders. Jan zat vele jaren in jeugdcommissie, is gastheer bij de jeugdwedstrijden op zaterdag en begeleider van de pupil van de week op zondag. Verder is hij betrokken bij de organisatie van de kaartavonden. Jan is lid van verdienste

Bart Peters is direct bij zijn geboorte op 22 maart 1995 ingeschreven als lid van Mifano. Hij was vooral in jeugd een verdienstelijk voetballer en heeft aanvankelijk bij de overgang naar de senioren gespeeld in selectie. Bart is nu al jaren speler van Mifano 7

Er zijn twee jubilarissen 40 jaar lid

Dat zijn Leo Vissers en Cor Vreven.

Leo Vissers is op 18-jarige leeftijd lid geworden en heeft dus altijd bij de senioren gespeeld, waarvan het langste in Mifano 5, waarmee hij ook kampioen is geworden. Leo is nog steeds actief lid bij de veteranen. Verder is hij een aantal jaren grensrechter geweest bij Mifano 2 en hij is er altijd bij als er iets georganiseerd wordt bij Mifano

Cor Vreven volgde de wedstrijden van het eerste F-team waarin zijn zoon Jeroen speelde en omdat hij elke zaterdag aanwezig was werd hij op 35-jarige leeftijd gevraagd door Jan Eijkemans om jeugdvoorzitter te worden. Twee jaar daarna werd hij voor ruim vier jaar voorzitter. Een jaar na zijn voorzitterschap is hij nog een keer voor een jaar aangetreden als voorzitter omdat Mifano tijdelijk geen bestuur had. Cor was en is adviseur van het bestuur. Verder verzorgde hij vanaf het begin in 2005 samen met Leo Wijnhoven de website als webmaster en heeft jaren het verslag van de wedstrijden van Mifano 1 geschreven. Ook zorgde hij voor vele publicaties in de lokale kranten. Cor is de schrijver van het boek bij het 75-jarig jubileum van Mifano. Hij is zowat alle veertig jaar betrokken geweest bij de organisatie van de kaartavonden. Ook is hij voorzitter van de commissie Ereblijken. Cor is erelid en erevoorzitter van Mifano.

De jubilarissen. Zittend vlnr. Jan van Oeffel (25), Geert van Hoof (50), Wim Manders (70), Cor Vreven (40) en Bart Konings (50). Staand vlnr. Paul van Hoof (60), voorzitter Peter Verberne, Leo Vissers (40), Carel Looijmans (25), Bart Peters (25) en Frits Jetten (50)

 

Er zijn drie mensen 50 jaar lid

Het gaat om Geert van Hoof, Frits Jetten en Bart Konings.

Geert van Hoof is als tienjarige leeftijd lid geworden van Mifano. Hij was in de jeugd een goede voetballer maar vanaf de ontdekking van ‘t Breujke op 18-jarige leeftijd gingen zijn voetbalkwaliteiten hard achteruit. Geert is jeugdleider geweest en vele jaren leider bij de jaarlijkse NKS-jeugdkampen. Ook was hij vele jaren scheidsrechter bij de lagere elftallen en gedurende een ruime periode leider van de veteranen. Geert is sinds 10 jaar bestuurslid.

Frits Jetten werd lid op 32-jarige leeftijd. Frits maakte deel uit van de jeugdcommissie. Ook was hij secretaris in het hoofdbestuur dat toen onder leiding stond van Pieter Driessen.

Bart Konings werd als 15-jarige lid van Mifano. Na zijn periode als jeugdspeler speelde hij een tijd in de selectie maar de meeste jaren heeft hij gespeeld in Mifano 3. Na zijn seniorentijd ging hij bij de veteranen waar hij nog steeds actief is, sinds kort niet meer als speler maar als leider. Bart was al op zeer jonge leeftijd, ergens in de 20, een aantal jaren jeugdvoorzitter. Hij is ook een tijd actief geweest als techniek-trainer bij de jeugd.

Twee jubilarissen zijn 60 jaar lid

Het gaat om Paul van Hoof en Jac Joosten

Paul van Hoof is op 8-jarige leeftijd lid geworden van Mifano. Paul geldt als een van de betere voetballers die Mifano ooit gehad heeft. Hij heeft vele jaren in Mifano 1 gespeeld. Daarna ging hij de veteranen versterken en mede dankzij Paul wonnen de veteranen destijds bijna alle wedstrijden. Ook nu is Paul nog steeds actief speler bij de veteranen. In zijn jonge jaren is hij trainer geweest van onder andere A-top en tot voor kort is hij techniektrainer geweest bij de jeugd. Paul is een trouwe bezoeker van de kaartavonden.

Jac Joosten is een lid met enorme verdiensten voor Mifano. Hij was vele jaren actief voetballer geweest. Na zijn seniorentijd is hij ook vele jaren speler geweest van het bekende ’t Achtste, een vriendenteam dat regelmatig kampioen werd. Dit team werd later Veteranen-C en daar heeft Jac tot op hoge leeftijd meegespeeld.

Jac is heel veel jaren actief geweest als multi-inzetbare vrijwilliger bij Mifano, onder andere als secretaris, bestuurslid, adviseur, leider van het eerste F-team in 1977, jarenlang lid van de commissie Ereblijken en ongetwijfeld nog veel meer andere werkzaamheden. Jac is erelid.

Er is één 70 jarige jubilaris

En dat is Wim Manders.

Wim Manders speelde hoofdzakelijk in Mifano 2 maar heeft ook als verdediger in Mifano 1 gespeeld. Kenners zeggen dat hij meestal op de rechtsback plaats speelde en soms centraal in de verdediging. In een uitwedstrijd, het is niet zeker of die in Milheeze of Neerkant werd gespeeld, stond zijn broer Jan laatste man en Wim rechtsback. Of ze ruzie hadden of lol trapten is niet duidelijk maar wat zeker is dat ze elkaar bekogelden met klontjes zand. Wim is een tijd actief geweest in de jeugd en ook is hij een aantal jaren vrijwilliger geweest als terreinbeheerder.

Zo, dat waren de jubilarissen. Ik wil nu eindigen met iedereen nog een fijne middag toe te wensen. En bovenal een voorspoedig, sportief en gelukkig Nieuwjaar voor jullie en allen die jullie na aan het hart liggen.

Dank jullie wel.