Ruben Aarts
Valentino Arisci
Dirk Borst
Pieter Caris
Hans van Gogh
Vincent Hoeben
Rob Janssens
Jeroen van Lierop
Tino Nojoredjo
Dennis Pennings
Kevin Pennings
Parwez Rasulyaar
Gijs Remmers
Bart Smits
Rob Toonders
Jan van Veghel
Thijs Vennix
Maikel van der Westen
Stef Wijlaars
Toby van de Wittenboer
Leider/trainer
Alexander Jegerings
Dennis Pennings
Kevin Pennings