Eind augustus moet de verschuldigde contributie voor het seizoen 2019-2020 worden betaald.

Diegenen die nog geen automatisch incasso hebben afgegeven ontvangen hiervoor een factuur met het verzoek deze binnen 14 dagen te betalen. Bij de leden die een automatische incasso hebben afgegeven zal de contributie eind augustus worden geïnd.

Indien er wijzigingen in één van de volgende gegevens zijn moet je dit bij de Financiële administratie Mifano melden (fin-admin@mifano.nl):

  • Rekeningnummer
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Is automatische incasso niet mogelijk (bij voorbeeld door storneren) dan moet het betreffende lid er zelf voor zorgen dat het verschuldigde bedrag, onder vermelding van de naam van het spelend lid of het factuurnummer, vóór 20 september 2019 op rekeningnummer NL12RABO0134102339 van vv Mifano staan.

Uiteraard blijft het mogelijk om in individuele gevallen, onder opgaaf van reden (schriftelijk of via e-mail), betalingsregelingen te treffen. We zijn en blijven immers een vereniging waar het voor iedereen mogelijk moet zijn om lid van te zijn en te blijven.

Penningmeester Mifano