Hoofdsponsor

 

 

Co-sponsors

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u weten hoe
de wedstrijd van
Mifano 1 verloopt?
Klik hier

 

Alternatieve flash content

Om deze Flash u heeft Javascript nodig van uw browser en bijgewerkte versie van de flash player.

Verslag 89e Algemene Ledenvergadering Mifano

Voorzitter Peter Verberne heet iedereen van harte welkom op de jaarvergadering van 2018 die plaatsvond in het paviljoen op maandag 17 september. In zijn openingswoord keek hij terug op een aantal zaken uit het afgelopen jaar, maar wilde hij vooral ook vooruit kijken.

 

Peter Verberne: “In het jaarverslag heeft u uitgebreid kunnen lezen hoe het in het afgelopen jaar op allerlei gebieden binnen Mifano verlopen is. In zijn algemeenheid een goed jaar, waar weer allerlei activiteiten hebben plaatsgevonden mede dankzij onze vele vrijwilligers.”

 

Hij vervolgde: “Sportief gezien mogen we concluderen dat we een redelijk succesvol seizoen achter de rug hebben. Ons vaandelteam is uiteindelijk op de vijfde plaats geëindigd in de vierde klasse. Voor het nieuwe seizoen hebben we een nieuwe hoofdtrainer aangesteld, te weten Harold van Doorn. We hebben er alle vertrouwen in dat hij iets moois neer gaat zetten bij Mifano met de zeer talentvolle jonge groep. Ons tweede team heeft wederom de nacompetitie bereikt en via deze competitie gepromoveerd naar de reserve tweede klasse. Chapeau voor onze trainer Carel-Jan Leenen, de leider en het team. De jeugdteams en de organisatie erachter doen het de laatste jaren erg goed, er zit duidelijk progressie in de prestaties en in de organisatie.”

 

Voor wat betreft de doelstellingen van de vereniging zei de voorzitter het volgende: “De doelstellingen die afgelopen jaar in de jaarvergadering zijn gesteld zijn dan ook voor een deel ingelost. Toch blijven er altijd nog doelstellingen open staan zoals:

1.      het structureel in de derde klasse voetballen van het eerste team

2.      sponsoring op een hoger plan te krijgen, helaas is de functie sponsoring nog steeds vacant, dit zeg ik helaas al jaren

3.      In zijn algemeenheid er naartoe werken om met Mifano zowel sportief alsook op het gebied van de accommodatie op een nog hoger plan te komen.”

 

Over vrijwilligers niets dan lof: “Mifano heeft altijd een beroep kunnen doen op de vele vrijwilligers en dat is gelukkig nog steeds zo, deze mensen zijn onmisbaar voor de club. Alle vrijwilligers: heel erg bedankt. Niettemin zijn er nog enkele posten die nog niet, of te mager, zijn ingevuld. Onder andere voor de accommodatie zijn we nog steeds op zoek naar mensen, dus mocht zich iemand geroepen voelen ons hiermee te helpen, graag. Verder blijven we te allen tijde op zoek naar trainers, scheidsrechters en leiders.”

 

Daarna kreeg de secretaris het woord. Hij meldde dat er 45 leden aanwezig waren en gaf enige afmeldingen door.

 

Penningmeester Arno de Vries kon melden dat in het afgelopen seizoen een positief saldo is behaald. Niettemin bereidde hij de vergadering voor op een waarschijnlijke verhoging van de consumptieprijzen in het paviljoen. Dit is deels het gevolg van de stijgende BTW. Het bestuur zal daarover later beslissen.

Ruud Brummans zei namens de kascontrolecommissie, die naast hem bestaat uit Tom Dreverman, de boeken gecontroleerd en in orde bevonden te hebben. Hij vroeg de penningmeester en de rest van het bestuur decharge te verlenen, hetgeen met luid applaus gebeurde.

 

Bestuur

Peter Verberne: “Het bestuur zal met uw goedkeuring komend seizoen op nog al wat plaatsen wijzigingen ondergaan. Sander Koenen, verantwoordelijk voor voetbaltechnische zaken legt in verband met zijn drukke werkzaamheden zijn functie neer. W hebben Dennis Pennings bereid gevonden zich kandidaat te stellen voor deze functie.

Johan Cuijten, jeugdvoorzitter, is enkele maanden geleden gestopt als jeugdvoorzitter. Peter van Hoek heeft zich kandidaat gesteld voor deze functie.

Verder heeft Manou van der Linden zich kandidaat gesteld om in het bestuur zitting te nemen met als primaire taak zorg te dragen voor nevenactiviteiten. Wij zijn zeer verheugd dat al deze mensen zich beschikbaar hebben gesteld.”

 

De voorzitter nam afscheid van de scheidende bestuursleden die werden bedankt met een woordje en een bloemetje. De nieuwe bestuursleden stelden zich kort voor. Daarna vroeg Peter Verberne de vergadering om instemming met de nieuwe bestuursleden en die werd met een warm applaus gegeven.

 

De nieuwe bestuursleden. Van links naar rechts: Dennis Pennings, Manou v.d. Linden en Peter van Hoek
De vertrekkende bestuursleden Sander Koenen (links) en Johan Cuijten

 

Onderscheidingen

Dit jaar zijn er door onze leden vier kandidaten aangedragen die voor een onderscheiding in aanmerking komen. Misschien is het nog niet bij iedereen duidelijk dat een ieder binnen onze club iemand kan voordragen voor een onderscheiding. Dit keer waren de uitverkorenen Johan Cuijten, Astrid v.d. Sanden, Hans Vinken en Mart van Breemen. De laatste twee waren helaas niet aanwezig, de eerste twee werden door de voorzitter toegesproken en bedankt. Klik hier voor meer informatie over de mensen die onderscheiden zijn. De voorzitter dankte de scheidende leden van de Commissie Ereblijken, Jan Kroon en Jac Joosten, voor hun jarenlange inzet. Als nieuwe leden hebben zich aangemeld Peter Althuizen en Tinie v.d. Ven die nu samen met Cor Vreven de Commissie Ereblijken vormen.

 

In de rondvraag werden nog enkele vragen gesteld en beantwoord waarna de voorzitter de vergadering sloot.