Hoofdsponsor

 

 

Co-sponsors

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u weten hoe
de wedstrijd van
Mifano 1 verloopt?
Klik hier

 

Alternatieve flash content

Om deze Flash u heeft Javascript nodig van uw browser en bijgewerkte versie van de flash player.

Nieuwjaarsbijeenkomst 7 januari 2018

Op zondag 7 januari vond weer de traditionele nieuwjaarsreceptie bij Mifano plaats. Er waren vele tientallen belangstellingen naar het paviljoen op sportpark De Ark gekomen. Er ontspon zich een gezellige bijeenkomst waarbij over en weer nieuwjaarswensen werden uitgewisseld.

Zoals altijd sprak voorzitter Peter Verberne de aanwezigen toe. Hij begon: “Het doet mij heel goed dat er zoveel vrienden en vriendinnen van Mifano hier zijn. Ik zie dit als een goed teken en leid daaruit af dat jullie graag hier zijn. Dat vind ik, maar ook de andere leden van het bestuur, heel erg fijn.”

 

Hij zei traditiegetrouw kort te zullen terugkijken op het afgelopen jaar en de leden die dit jaar hun jubileum vieren kort in het zonnetje te zullen zetten.

 

“De afgelopen jaren hebben we flink geïnvesteerd in onze accommodatie. Naar mijn mening heel zinvolle investeringen en het is fijn om te kunnen zeggen dat de grote noodzakelijke investeringen nu wel zijn gedaan. Een belangrijke andere doelstelling is om de jeugdafdeling sportief op een nog hoger plan te krijgen. Daarvoor gaan wij nog intensiever aan de gang met de, wat je zou kunnen noemen, professionalisering van onze jeugdafdeling. Dit wordt mogelijk gemaakt door het feit dat wij gelukkig nog steeds een beroep mogen doen op vele, gewaardeerde sponsors.”

 

Hij vervolgde: “Verder wil ik in herinnering roepen dat het een geweldige happening was op 1 oktober toen we onze prachtige tribune officieel hebben kunnen openen. Ook hierbij waren sponsors onmisbaar.”

 

Over de velden zei hij het volgende: “In het drieluik gemeente, De Brug en Mifano vindt druk overleg plaats over de velden. Het lopende verhaal dat Mifano een veld af zou staan aan De Brug kan ik op dit moment ontzenuwen want dat idee staat, in elk geval voorlopig, in de ijskast. We kijken nu hoe we verder kunnen gaan. Daarbij passeren diverse opties de revue. Een van die opties is om in de toekomst het onderhoud van het sportpark als club zelf te gaan doen. Dat heeft nogal wat voeten in aarde en we nemen daarom dan ook ruim de tijd om een weloverwogen besluit te kunnen nemen. Dit alles met het doel om het onderhoud te intensiveren en, indien mogelijk, de kosten voor Mifano te minimaliseren.”

 

Hij memoreerde dat het een landelijk verschijnsel is dat de aanwas van jeugdleden terugloopt. Er worden diverse acties ondernomen om de jeugd van Mierlo naar Mifano te laten komen. Een van de activiteiten in dit traject in het afgelopen jaar was het organiseren van een schoolvoetbaldag.

 

Peter Verberne: “En dan onze vrijwilligers, de belangrijkste groep mensen in onze vereniging. Ik kan ze onmogelijk voldoende bedanken maar toch wil ik vanaf deze plek zeggen hoe blij ik met ze ben. Iedere keer opnieuw staan ze weer klaar, hetzij als leider, trainer, scheidsrechter, bestuurslid, lid van het jeugdbestuur, actief in de sector nevenactiviteiten, etcetera, etcetera. Beste vrijwilligers, blijf alstublieft doorgaan met de belangrijke dingen die jullie voor Mifano doen. In dit verband kan ik zeggen dat het merendeel van het bestuur het achtste jaar in gaat. Dit is positief aan de ene kant maar dat kan natuurlijk niet blijven duren. Daarom zijn we eigenlijk full time op zoek naar nieuwe bestuursleden. Voor de continuïteit zou het prachtig zijn als ook wat jongeren zich hiervoor beschikbaar stellen. Die zijn er best binnen onze club maar die kijken toch nog te gemakkelijk de andere kant op als het hierover gaat.”

 

Daarna zei hij: “Dan komen we toe aan onze jubilarissen. Maar voordat we die in het zonnetje gaan zetten wil ik graag aandacht vragen voor een speciaal en bijzonder jubileum. En daarvoor wil ik graag ons aller Rosa even naar voren vragen. Rosa was namelijk afgelopen 1 januari 12,5 jaar onze paviljoenprinses. En dat is uniek want nog nooit heeft iemand zolang het paviljoen geleid. En Rosa doet dat, natuurlijk samen met haar maatje Theo en vele hulpen, op een geweldige manier. Ik hoop dan ook, Rosa, dat jij dat nog lang wilt blijven doen. Rosa, keibedankt!

 

Er zijn komend jaar twee gouden jubilarissen, drie personen die veertig jaar lid zijn en drie zilveren jubilarissen. Helaas kunnen beide gouden jubilarissen hier vandaag niet aanwezig zijn. Het gaat om Pieter Driessen en Rein van Beeck.

 

De voorzitter: “Pieter Driessen is van eind jaren zestig tot midden jaren zeventig voorzitter geweest. Hij laat ons weten dat het hem geweldig deugd doet dat Mifano nog steeds uit een geweldige club van mensen bestaat die voor elkaar door het vuur gaan. Hij draagt Mifano een zeer warm hart toe en wenst het bestuur, en natuurlijk ook alle leden van Mierlo Faal Nooit, alle goeds voor de komende periode. Rein van Beeck heeft heel zijn Mifano-carrière op het veld gestaan als voetballer en als zodanig lang deel uitgemaakt van het beroemde Achtste. Daarnaast zou het mooie boek, dat verscheen in 2004 ter gelegenheid van het 75-jarig bestaansjubileum van Mifano, zonder zijn inbreng nooit zo mooi zijn geworden.”

Klik hier voor meer informatie over beide jubilarissen en Eric v.d. Linden.

 

De voorzitter ging door met de robijnen jubilarissen en vroeg Hans de Bruin, Johan der Kinderen en Martien van Holstein naar voren.

 

Over Hans de Bruin zei hij:”Hans werd lid van Mifano toen hij net dertien was geworden. Hij speelde in de jeugd en later vele jaren in Mifano 1. Als vleugelverdediger was hij moeilijk te passeren en aanvallers die dachten van hem af te zijn als ze hem een keer gepasseerd hadden kwamen van een koude kermis thuis. Hans was geen softie. Nee, het tegenovergestelde. De iets ouderen zullen zonder twijfel nog de naam Nobby Stiles kennen. De onwrikbare speler van Manchester United en het nationaal Engels elftal. Dat niveau heeft Hans net niet gehaald maar hij was toch een beetje de Nobby Stiles van Mifano. Hans is nog steeds actief speler van de veteranen, maar door blessures beperkt zich dat eigenlijk hoofdzakelijk tot het spelen in de derde helft. Hans, van harte gefeliciteerd met je robijnen jubileum.”

Toen richtte hij zich tot Johan der Kinderen: “Johan was net negen jaar geworden toen hij lid werd van Mifano. Na zijn jeugdperiode bleef hij heel actief bij Mifano. Niet alleen speelde hij in de lagere elftallen maar was hij ook jarenlang, samen met Dirk van Heugten, leider van Mifano 5. Maar dat was nog niet alles. Hij werd ook trainer en leider bij de jeugd. Hij is met zijn teams nogal eens kampioen geworden. Samen met zijn maatje Davide maakte hij een sportief uitstapje naar Nuenen maar twee jaar later was hij weer terug bij Mifano. Hij is nu actief bij B1 en werd met dat team onlangs Herfstkampioen.”

“Wat we zeker niet mogen vergeten is dat hij zich ook is gaan toeleggen op het scheidsrechtersvak. Voor velen die hem kennen was hij typisch iemand die als scheidsrechter in de wieg is gelegd. En die mensen hebben gelijk: Johan doet dat meer dan geweldig. Het is wel zo dat hij, naar verluid, er genoegen in schept om wedstrijden langer te laten duren dan de reguliere speeltijd voorschrijft maar dat zij hem vergeven. Johan, van harte gefeliciteerd met je veertigjarig jubileum en we hopen nog lang van jouw inzet gebruik te mogen maken.”
Derde in het rijtje robijnen jubilarissen was Martien van Holstein. Peter Verberne: “De meesten van ons kennen hem niet als het toch wat deftige Martien van Holstein maar meer als de gewone Tiny van Holstein, de scheids. Tiny komt uit een Mifano-nest want zijn vader is vele jaren bestuurslid geweest. Tiny zelf is niet zo’n bestuurderstype maar stuurt wel graag. En dat doet hij elk weekend op de velden: met zijn fluit geeft hij sturing aan voetballers en zorgt hij ervoor dat er steeds weer twee teams heerlijk van het spelletje kunnen genieten. Het maakt hem niet uit of het om de lagere elftallen, veteranen, de jeugd of om het straatvoetbal gaat: hij voelt alle categorieën feilloos aan. En daar zijn we blij mee, Tiny en hopen dan ook dat jij dit nog lang wilt blijven doen. Van harte gefeliciteerd met het bereiken van deze mooie mijlpaal. Op naar een nog mooiere mijlpaal over tien jaar!

 

Toen kwamen de zilveren jubilarissen. Eric v.d. Linden was niet aanwezig. Martijn v.d. Westen en Carel Manders werden door de voorzitter naar voren gevraagd.

 

Als eerste werd Martijn v.d. Westen toegesproken: “Martijn was nog een klein manneke van nog geen zeven jaar toen hij lid werd van Mifano. Maar dat kan ook bijna niet anders als zoon van Mifano-coryfee Martien v.d. Westen. Martijn is een rustige, bescheiden mens en dat was, en is, hij ook altijd op het voetbalveld. Hij voetbalt puur voor de lol. Bij de A2 trainde hij onder niemand minder dan zijn vader, Martien v.d. Westen.

Na zijn jeugdtijd ging hij spelen in het zesde en nu speelt hij bij de veteranen waar hij met zijn loopvermogen vele meters moet maken om het gebrek aan conditie bij zijn vaak veel oudere medespelers goed te maken.

Martijn heeft in het paviljoen zijn ogen goed de kost gegeven. Hij is namelijk getrouwd met Linda Manders, die jarenlang in het paviljoen heeft geholpen.

Een paar jaar geleden heeft hij besloten om voor zichzelf te beginnen in de sector Interieurbouw. Hij maakt en monteert alles zelf, van keukens tot kasten en van toonbanken tot horecameubilair. Samen met zijn Linda maakt hij graag verre reizen en bezoekt hij festivals. Martijn, wij hopen jou nog lang op ons sportpark terug te zien. Van harte proficiat met je zilveren jubileum.”

De laatste jubilaris was Carel Manders. Peter Verberne: Ook Carel was pas zes toen hij lid werd van Mifano. Hij heeft de hele jeugd doorlopen en was een vaste kracht in de standaardelftallen. Onder trainer Carel Looijmans werd hij kampioen in de jeugd. In zijn seniorentijd heeft hij vele jaren op het allerhoogste niveau bij Mifano gespeeld. Hij was een van de mannen uit Mifano 1 dat promoveerde naar de derde klasse. Carel was een bij het publiek gewaardeerde speler die meestal als linkerverdediger actief was. Zijn troetelnaam bij een aantal vrouwelijke supporters was Careltje. Pas sinds kort acteert Carel een treetje lager en wel in Mifano 3. Daar kan hij nog jaren een steunpilaar zijn.

Naast voetbal mag hij graag een potje tennissen. Buiten de sport is hij enige tijd fanatiek actief geweest in de lokale Dorps Partij Mierlo maar tegenwoordig staat die vrijetijdsbesteding op een laag pitje. Careltje mag graag op stap gaan en hij is een fervent festivalbezoeker. Hoe gezellig kan een mens zijn! Carel, van harte gefeliciteerd met je jubileum.”

 

Peter Verberne sloot zijn toespraak als volgt af: “Dan zijn we aan het einde gekomen van het officiële gedeelte van deze middag. Ik wens jullie allemaal een heel voorspoedig 2018 toe met al het goede op sportgebied, maar vooral met al het goede voor jullie zelf en degenen die belangrijk zijn voor jullie. Tot slot: een heel fijne middag toegewenst met heel veel plezier.”

 

Het was nog vele uren gezellig in het paviljoen.

 

Foto's: Jos Lenssen