Hoofdsponsor

 

 

Co-sponsors

 

 

 

 

 

Wilt u weten hoe
de wedstrijd van
Mifano 1 verloopt?
Klik hier

 

Alternatieve flash content

Om deze Flash u heeft Javascript nodig van uw browser en bijgewerkte versie van de flash player.

Normen en waarden

De ervaring heeft geleerd dat de nodige aandacht besteed dient te worden aan het gedrag van alle mensen die bij de voetbalvereniging zijn betrokken. De spelregels buiten het veld zijn niet bij iedereen bekend. We worden ook bij onze vereniging geconfronteerd met misdragingen van spelers, leiders,  supporters en bezoekers.

Daarbij moet vaak de scheidsrechter het ontgelden of de leiding van de tegenstander.

Iedereen die bij de club betrokken is dient er voor te zorgen dat de sport leuk blijft. Alle betrokkenen dienen dan ook de ander te respecteren; ook diens mening en beslissingen.

Indien iemand zich misdraagt op welke wijze dan ook neemt het bestuur direct afdoende maatregelen. Ook tegen supporters en bezoekers. Met andere woorden: een verantwoordelijkheid voor ons allemaal.

Een aantal gedragsregels (normen en waarden) voor onze vereniging zijn op schrift gesteld en bindend verklaard door het bestuur. Onderstaand zijn deze weergeven.

Gedragscode

Voor Mifano geldt het vermelde in het KNVB-convenant als uitgangspunt. De vijf basiswaarden daarbij zijn:

 • Plezier
 • Respect
 • Eerlijkheid
 • Betrokkenheid
 • Sportiviteit.

Deze basiswaarden worden verder uitgediept en punt voor punt toegelicht.

Plezier

 • Wij bieden aan onze eigen spelers, gastspelers en gasten geborgenheid en veiligheid
 • Wij vieren de overwinning
 • Wij winnen met z’n allen en verliezen met z’n allen
 • Wij zijn trots op wat wij hebben
 • Prestatie gaat niet ten koste van plezier
 • We lachen met elkaar, niet om elkaar.

Respect

 • Wij behandelen, in en buiten het veld, iedereen gelijk
 • Ouders bemoeien zich niet met speltechnische zaken
 • Wij gaan normaal om met andermans eigendom (accommodatie en materiaal)
 • Wij vangen nieuwe spelers en tegenstanders op en begeleiden hen
 • Wij dragen het clubtenue zoals dat voorgeschreven is
 • Wij respecteren het kantinereglement, ook voor wat betreft het gebruik van alcoholische consumpties en het rookbeleid
 • Wij tolereren op geen enkele wijze het gebruik van drugs op het terrein van Mifano.
 • Ook bij uitwedstrijden, toernooien en buitenlandse reizen worden drugs niet geaccepteerd
 • Wij onthouden ons altijd van racistische uitlatingen en gedrag.

Eerlijkheid en Transparantie

 • Wij geven eigen fouten toe (bal uit, bal achter, overtreding)
 • Leiding/trainers en bestuur lichten keuzes toe (bijv. waarom E3 en geen E1, waarom een wedstrijd geschorst, etc.)
 • Leiders, trainers en bestuur communiceren beslissingen helder en duidelijk
 • Wij benoemen positief gedrag en belonen dat positieve gedrag
 • Wij ontmoedigen/corrigeren ongewenst gedrag
 • Het bestuur verschaft tijdig voldoende en juiste informatie.

Betrokkenheid

 • Ouders zijn zo veel als mogelijk aanwezig bij wedstrijden van de jeugd
 • Ouders zijn met regelmaat bereid te rijden bij uitwedstrijden
 • De coach ontvangt de tegenstander hartelijk en treedt als gastheer op
 • Trainers zijn met regelmaat bij de wedstrijd aanwezig (jeugd)
 • Spelers dienen zich tijdig af te melden voor training en wedstrijd
 • Bestuur en begeleiders nemen klachten serieus en zoeken actief naar oplossingen
 • Het bestuur, begeleiders, ouders en trainers nemen taken op zich en geven het goede voorbeeld
 • Wij steunen elkaar bij het aanspreken van hen die ongewenst gedrag vertonen
 • Leden zorgen voor een tijdige betaling van de contributie.

Sportiviteit

 • Wij spelen het spel volgens de regels
 • Wij wensen de tegenstander en scheidsrechter veel plezier en bedanken hen achteraf
 • Wij hebben geen commentaar op de scheidsrechter/leiding
 • Wij complimenteren de tegenstander met de wedstrijd indien deze wint
 • Wij vertonen geen agressief gedrag en accepteren dat ook niet van elkaar
 • Ouders langs de kant applaudisseren ook bij een mooi doelpunt van de tegenstander
 • Wij maken en dulden geen racistische opmerkingen of opmerkingen die een ander schade kunnen aandoen
 • Ouders ondersteunen spelers en begeleiders op positieve wijze
 • Iedereen doet aan het spel mee
 • Wij provoceren niet.