De software problemen zijn opgelost en de contributie zal op woensdag 16 september 2020 of donderdag 17 september 2020 geïnd worden.


Wegens software problemen vanuit Sportlink is het niet gelukt om de contributie te innen begin september zoals eerder vermeld. Hier wordt achter de schermen hard aan gewerkt.
Wanneer de software weer naar behoren zal werken, zal hier een bericht op de site over volgen en zal de contributie als nog geïnd worden.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur