Beste (jeugd)leden, ouders en/of verzorgers,

Zoals  door het kabinet is besloten, mag de jeugd vanaf 28 april weer samen trainen in de buitenlucht. Direct nadat dit besluit naar buiten kwam, heeft het (jeugd)bestuur van Mifano een plan gemaakt hoe we het een en ander kunnen aanpakken zodat onze jeugdleden op een verantwoorde manier en binnen de gestelde regels weer kunnen trainen. Alle regels zijn vastgelegd in een Mifano protocol ( zie bijlage) zodat het voor iedereen duidelijk is wat deze regels inhouden.

Onderstaand even in het kort wat we gaan doen:

–      Ieder team  van JO7 tot en met JO19 kan vanaf volgende week maandag 4 mei a.s. 1 uur per week trainen op het sportpark.

–      Er is een trainingsschema gemaakt: de ene helft van de teams traint op maandag en de andere helft op woensdag.

–      Er is een tijdschema gemaakt: de jeugd t/m 12 jaar traint van 18.30 -19.30 uur en de jeugd van 13 t/m 19 jaar traint van 20.00-21.00 uur, met bewust een halfuur wisseltijd.

       Dus elk team komt aan bod op maandag of woensdag.

–      Voor de trainingen van de jeugd van 13 t/m 19 jaar geldt de 1.5 meter afstandsnorm, trainers krijgen tips van de KNVB om de trainingen zinvol in te vullen.

–      De deelname aan de trainingen is voor iedereen vrijwillig, we hebben respect voor ouders, trainers etc. die besluiten om van de mogelijkheid af te zien.

–      Buiten de trainingstijden blijft het sportpark vooralsnog voor iedereen gesloten ( let op er wordt gehandhaafd).

In het bijgevoegde protocol vindt u in detail alle regels waar onze leden, trainers en ouders/verzorgers zich aan moeten houden, lees dit a.u.b. goed door. Aan de ouders/verzorgers vragen we met klem jullie medewerking en begrip voor de regels.

Laten we ons ervan bewust zijn dat we alleen door samen de regels te volgen en te respecteren, kunnen blijven trainen.

 

Bijlage 1 : Protocol Corona Mifano ingaande 4 mei 2020.

Bijlage 2: Onderstaande links geven nog meer informatie.

            https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf_protocol_a4.pdf

                    https://rinus.knvb.nl/informatie/opstarten-verenigingsvoetbal/protocollen