Beste leden, vrijwilligers, ouders en bezoekers,
Graag willen we jullie updaten omtrent de maatregelen omtrent corona per 14-10-2020.
Een aantal aanvullingen op het protocol van NOC*NSF wat verderop in het bericht staat:
– De selectieteams van de senioren (mannen en vrouwen) mogen gaan trainen onder begeleiding van hun hoofdtrainers in groepjes van 4 personen. De regels hiervoor staan in het protocol vermeld.
– De lagere teams (senioren) gaan niet trainen. De mogelijkheid is er wel. Deze beslissing is genomen na behoeftepeiling onder de teams. Mocht de behoefte er alsnog zijn, dan willen we jullie vragen dit te melden bij het bestuur van VV Mifano, dan willen we graag hierin meedenken.
– Jeugd t/m 18 jaar blijft gewoon trainen zoals voorheen. Ouders/bezoekers zijn nog steeds niet toegestaan op het sportpark.
– De competities van alle teams (jeugd en senioren) liggen tot nader order stil.
– Het gehele gebouw is gesloten; kantine en kleedkamers.
Wij willen jullie allemaal vragen het protocol dat gepubliceerd is door NOC*NSF goed door te nemen en hopen jullie begrip voor de beslissingen die door VV Mifano genomen worden.
Wij wensen iedereen veel gezondheid toe in deze bijzondere tijd.
Het bestuur